Division 3 Results

Division 3A

Division 3B

Division 3C

Division 3D

Division 3E

Division 3F

Round 1:  w/b Sep 11th

Round 1:  w/b Sep 11th

Round 1:  w/b Sep 11th

Round 1:  w/b Sep 11th

Round 1:  w/b Sep 11th

Round 1:  w/b Sep 11th

Bannerman

v

Smithycroft

Hillhead

1v6

Jordanhill

Lourdes

v

Hillpark

St Peter's

1v4

OLSP

Knightswood

4v0

Bishopbriggs

Shawlands

 v 

St Rochs

St Andrew's

2v1

St Mungos

St Thomas Aq

 v 

Rosshall

St Marg Mary

 v 

Holyrood

Hermitage

0v7

Vale of Leven

Bearsden

3v1

JPA

Eastbank

4v6

Lochend w/b Sep 18th Cup 1st Round

 w/b Sep 18th Cup 1st Round

 w/b Sep 18th Cup 1st Round

 w/b Sep 18th Cup 1st Round

 w/b Sep 18th Cup 1st Round

 w/b Sep 18th Cup 1st RoundRound 2:  w/b Sep 25th

Round 2:  w/b Sep 25th

Round 2:  w/b Sep 25th

Round 2:  w/b Sep 25th

Round 2:  w/b Sep 25th

Round 2:  w/b Sep 25th

Smithycroft

v

St Andrew's

Rosshall

 v 

Hillhead

Holyrood

 v 

Lourdes

Vale of Leven

0v1

St Peter's

JPA

4v0

Knightswood

Lochend

 v 

Shawlands

Bannerman

 v 

St Mungos

St Thomas Aq

3v2

Jordanhill

St Marg Mary

 v 

Hillpark

Hermitage

0v6

OLSP

Bearsden

v

Bishopbriggs

Eastbank

 v 

St RochsRound 3:  w/b Oct 2nd

Round 3:  w/b Oct 2nd

Round 3:  w/b Oct 2nd

Round 3:  w/b Oct 2nd

Round 3:  w/b Oct 2nd

Round 3:  w/b Oct 2nd

Bannerman

v

St Andrew's

Hillhead

 v 

St Thomas Aq

Lourdes

1v4

St Marg Mary

St Peter's

 v 

Hermitage

Knightswood

1v3

Bearsden

Shawlands

 v 

Eastbank

St Mungos

 v 

Smithycroft

Rosshall

0v4

Jordanhill

Holyrood

 v 

Hillpark

Vale of Leven

v

OLSP

JPA

3v5

Bishopbriggs

Lochend

 v 

St RochsRound 4:  w/b Oct 23rd

Round 4:  w/b Oct 23rd

Round 4:  w/b Oct 23rd

Round 4:  w/b Oct 23rd

Round 4:  w/b Oct 23rd

Round 4:  w/b Oct 23rd

St Mungos

 v 

St Andrew's

Rosshall

 v 

St Thomas Aq

Holyrood

 v 

St Marg Mary

Vale of Leven

 v 

Hermitage

JPA

 v 

Bearsden

Lochend

 v 

Eastbank

Smithycroft

 v 

Bannerman

Jordanhill

 v 

Hillhead

Hillpark

 v 

Lourdes

OLSP

 v 

St Peter's

Bishopbriggs

 v 

Knightswood

St Rochs

 v 

ShawlandsRound 5:  w/b Nov 6th

Round 5:  w/b Nov 6th

Round 5:  w/b Nov 6th

Round 5:  w/b Nov 6th

Round 5:  w/b Nov 6th

Round 5:  w/b Nov 6th

St Mungos

 v 

Bannerman

Jordanhill

 v 

St Thomas Aq

Hillpark

 v 

St Marg Mary

OLSP

v

Hermitage

Bishopbriggs

 v 

Bearsden

St Rochs

 v 

Eastbank

St Andrew's

v

Smithycroft

Hillhead

 v 

Rosshall

Lourdes

 v 

Holyrood

St Peter's

 v 

Vale of Leven

Knightswood

 v 

JPA

Shawlands

 v 

Lochend w/b Nov 20th Cup 2nd Round

 w/b Nov 20th Cup 2nd Round

 w/b Nov 20th Cup 2nd Round

 w/b Nov 20th Cup 2nd Round

 w/b Nov 20th Cup 2nd Round

 w/b Nov 20th Cup 2nd RoundRound 6:  w/b Nov 27th

Round 6:  w/b Nov 27th

Round 6:  w/b Nov 27th

Round 6:  w/b Nov 27th

Round 6:  w/b Nov 27th

Round 6:  w/b Nov 27th

St Andrew's

 v 

Bannerman

St Thomas Aq

 v 

Hillhead

St Marg Mary

 v 

Lourdes

Hermitage

 v 

St Peter's

Bearsden

 v 

Knightswood

Eastbank

 v 

Shawlands

Smithycroft

 v 

St Mungos

Jordanhill

 v 

Rosshall

Hillpark

 v 

Holyrood

OLSP

v

Vale of Leven

Bishopbriggs

1v3

JPA

St Rochs

 v 

Lochend