Cameronian Cup

First Round


Second Round


Quarter Finals


Semi Finals


FinalW/b 18th Sept ‘17


W/b 20st Nov ‘17


W/b 6th Feb ‘19


W/b 22nd Apr ‘18


TBACleveden

w/ov
Whitehill

w/d


Cleveden
v

Vale of Leven

1


Bearsden

v
Bearsden

5

v


Knightswood
v
OLSPv

Hillpark

0


St Peter

v
St Peter

8
vDrumchapel

w/dv
Hillhead

w/o


Hillhead
v

Hermitage

1


Bannerman

v
Bannerman

4

v


St Andrews
v
Hutchesons0
v

Kings Park

w/o


Kings Park

v
Shawlands

w/dv
Holyrood
v
St Paulsv

St Thomas A

5


St Thomas A

v
Glw Gaelic

0

v


Castlemilk
v
ByeCastlemilk
v

Springburn
v
Hyndland

vStonelaw
v
All Saintsv

Bishopbriggs
v
Dumbarton Ac


v


Smithycroft
v
JPAv

Lochend
v
Lourdes