Crookston Cup Fixtures Cup  Fixtures

First Round


Second Round


Quarter Finals


Semi Finals


FinalW/b 18th Sept ‘17


W/b 20st Nov ‘17


W/b 6th Feb ‘19


W/b 22nd Apr ‘18


TBABearsden
v
ByeBearsden

5v

Hillhead

w/o


Hillhead

2
v
Dumbarton Ac

w/d

Bearsden
v


Hyndland

3v
Bannerman

2


Hyndland
v

St AndrewsSt Andrews

vBye
vLourdes
v
ByeLourdes
v

Ross Hall

6


Ross Hall

v
St Marg Marys

2

v


JPA
v
ByeJPA
v

Knightswood
v
Stonelaw
v
Hermitage
v
ByeHermitage
v

Bishopbriggs

4


Bishopbriggs

v
Hillpark

2

v


St Thomas A
v
ByeSt Thomas A
v

Vale of Leven

4


Vale of Leven

v
Jordanhill

3
vWhitehill
v
ByeWhitehill
v

St Peters
v
OLSP


v


Holyrood
v
All Saintsv

CastlemilkCastlemilk

v
Bye